Divči

Divči ležijo 300 m vzhodno od Komna.

Divči ležijo 300 m vzhodno od Komna.
V Divče vodi lokalna cesta, ki se ob osnovni šoli odcepi od regionalne ceste Komen-Štanjel. Iz vasi vodi makadamska cesta do romarske cerkve Device Marije v Obršljanu, kjer se pot nadaljuje proti Tomačevici.
Po ljudskem izročilu se vas Divči imenuje po kmetu Divkaču, ki je imel obsežno posest in čredo ovac. Po njegovi smrti (okoli leta 1700), so si tu postavili hiše še drugi prebivalci in tako je nastala strnjena vas. Najprej so jo imenovali Rožce, nato pa po prvem gospodarju. Do druge svetovne vojne je vas spadala pod vas Komen, danes pa je samostojno naselje. 

Število prebivalcev v Divčih: 45 (l. 2015), nadmorska višina 285 m, naziv za krajane: Divčani.

Vrnitev na seznam