Preserje pri Komnu

Preserje so manjša gručasta vasica na severozahodni strani Komna.

Preserje so manjša gručasta vasica na severozahodni strani Komna. Natančni podatki o nastanku in razvoju vasi niso znani. Vaščani so občutili največ gorja v 1. svetovni vojni, ko je v bližini potekala soška fronta, v vasi pa so vojaki imeli svoje postojanke in bolnišnico. Za obrambne namene so tudi zgradili in uredili več kavern, v katere so shranjevali tudi strelivo. V času med prvo in drugo svetovno vojno sta bili v vasi znani dve trsnici, kjer so prodajali trte.

V središču vasi je vaški vodnjak in črpalka za vodo v valjasti utici. Valjasto utico, ki ščiti ročno črpalko, so vaščani zgradili leta 1927, vodnjak in črpalka pa sta starejšega nastanka.

Vas šteje 63 prebivalcev, nadmorska višina: 272 m, ime za krajane: Preserci.

Vrnitev na seznam
Preserje_4Preserje_1Preserje_2Preserje_3Preserje-kapelica