Škofi

Najmanjša vasica v Občini Komen.

Najmanjša vasica v Občini Komen leži na manjši vzpetini ob lokalni cesti, ki povezuje Volčji Grad z Brjami. Zgodovina nastanka Škofov pa žal ni znana; največji pomen za vas je imela družina Štrekelj, ki se je v vas preselila iz Gorjanskega. O njeni pomembnosti nam priča že sam vhod v domačijo, ki ga krasi prekrasen obok -''kaluna''. V času druge svetovne vojne so se zaradi ugodne lege v vasi zadrževale številne partizanske enote, med njimi tudi mornarski odred, kateremu je v spomin postavljeno spomeniško obeležje na hišni št. 4. Na koncu vasi e tudi spomenik trem padlim partizanom.

Število prebivalstva v Škofih: 8 (l. 2015), nadmorska višina: 230 m, ime krajanov: Škofovci.

Vrnitev na seznam
Škofi- kalona s ploščoŠkofi-dimnikŠkofi-domačijaŠkofi-kamnita oknaŠkofi-kolesarja