Volčji Grad

Volčji Grad je manjša vasica na južnem pobočju Komenskega Krasa.

Volčji Grad je manjša vasica na južnem pobočju Komenskega Krasa. Življenje v vasi  sega v prazgodovino, kjer naj bi predniki živeli v enem večjih kraških gradišč – na Debeli griži. Tu mimo je potekala tudi rimska pot. Prva omemba imena Volcigrat je iz leta 1257, v Kodeksih tržaškega stolnega arhiva iz leta 1337 pa jo najdemo kot Volcigrad. Po legendi naj bi se v vasi zdravila in tudi ozdravela plemiška hčerka Marija Volcija, ki naj bi bila v vasi ob vaški cerkvi tudi pokopana. Po njej naj bi vas dobila ime. Včasih so v vasi delovale kar štiri kamnoseške delavnice; z obrtjo je začela družina Štolfa, ki se je v vas iz Komna preselila v sredini 19. stoletja (potomci rodbine Astolfi iz Ivanjega Gradu). Možno je, da je bila na Volčjem Gradu močna kamnoseška delavnica že v 18. stoletju. Delo volčjegrajskih kamnosekov se odraža na številnih lepo izklesanih ''kalunah'', konzolah, cerkevnih znamenjih – pilih, stopniščih in drugih kamnitih detajlih.
Tu sta živela: Srečko Colja (politični delavec, obsojenec 2. tržaškega procesa), ter Marjan Rožanc (pisatelj, filmski scenarist, dobitnik Prešernove nagrade)- v vasi se vsako leto podeljuje Rožančeva nagrada za literarne dosežke.
Po vasi in okolici je urejena učna pot kamna.

V vasi je društvo Debela Griža, ki organizira turistično vodenje po vasi. Prireja tudi razne dogodke, kot so: 
Kulinartfest, Volčji sound, Martinovanje, pohode, razstave, glasbene dogodke.

Publikacije:
Volčji Grad
Cvetje in zelenje med volčjegrajskim zelenjem
 

Število prebivalcev: 90 (l. 2015), nadmorska višina: 239 m. Ime za krajane: Volčjegrajci.

Vrnitev na seznam
Volčji Grad-cerkevVolčji Grad-kalVolčji Grad-lastovkiVolčji Grad-vrataVolčji Grad- stavba društva_02