Komen

Komen predstavlja upravno in gospodarsko središče Komenskega Krasa.

Komen z zaselkom Jablanec leži v središču Komenskega Krasa in predstavlja njegovo upravno in gospodarsko središče. Zaselek Jablanec leži en kilometer severno od Komna.
Po prvih do sedaj znanih zgodovinskih virih se župnija Komen in s tem tudi vas prvič omenja leta 1247. Kot pomembno upravno, gospodarsko, politično in kulturno središče je zaživela že proti koncu 19. stoletja, ko so se v vasi razvile številne obrtne dejavnosti, gostinstvo, trgovine in upravne funkcije. Tu je bila sodnija, notar, davčni urad, policija in celo zapor. Vas je v obdobju med svetovnima vojnama zaslovela kot pomemben turistični center, kamor so na počitnice in nedeljske izlete prihajali meščani iz Trsta, Tržiča in celo iz Benetk. Zaradi ugodne klime pa je postala tudi zdravstveni center, kjer sta delovali dve koloniji za otroke in center za pljučne bolezni z rentgensko postajo. Največ grozot je pretrpela v času prve svetovne vojne, tu je vodila tudi vojaška železniška proga, še huje pa je bilo v času druge svetovne vojne, ko je bila 15. 2. 1944 vas požgana in krajani deportirani na Bavarsko. V  povojnih letih obnove se je Komen postopoma začel razvijati v gospodarski, upravni in kulturni center Komenskega Krasa. V okolici Komna (ob stranski poti na Volčji Grad) je včasih deloval večji kamnolom.
Središče vasi predstavlja osrednji trg s kulturnim domom in spomenikom padlim v NOB in v izgnanstvu. Kjer je danes župnijska cerkev sv. Jurija, je nekoč stala manjša gotska župnijska cerkev. Ob župnijski cerkevi iz leta 1768 stoji samostojen zvonik oglejskega tipa.
V Komnu se nahaja še Vila Storici in v bližini te tudi gozdni park Cirje, kjer je urejena tudi gozdna in sprehajalna učna pot. V dolnjem koncu vasi pa si lahko ogledamo kal Luže, kjer si lahko odpočijemo in uživamo ob prekrasnem pogledu na Komen in njegovo okolico.

Število prebivalcev v Komnu z Jablancem: 653 (l. 2015), nadmorska višina 285 m, naziv za krajane: Komenci.

 

Vrnitev na seznam
Komen- spomenik NOBKomen- vila storičKomen-vas proti občiniKomen-pogled na cerkev