Mali Dol

Mali Dol je manjša gručasta vasica.

Po ustnem izročilu naj bi vas nastala v srednjem veku, ko je rihemberški grof dodelil to območje trem bratom pastirjem. Med drugo svetovno vojno je bila vas kar dvakrat požgana; delno dne 27. 9. 1943 in v celoti 15. 2. 1944. Krajani so bili deportirani na Bavarsko.
V središču vasi so: kapelica, vodnjak iz leta 1896, zgrajen iz dveh kamnitih obodov, ter spominska plošča posvečena prvemu požigu vasi.
Okrog vasi je več makadamskih poti, kjer lahko občudujemo naravno in kulturno dediščino. Najzanimivejša je sprehajalna pot okoli vasi, z začetkom v centru proti spomeniku A. Furlanu (Grškovemu kmetu), kjer si lahko ogledamo vodnjak, murve, kamnite suhe zidove, kal z "japenco" (jamo za gašenje apna) in mogočen hrast z obsegom 4 m.

Število prebivalcev: 40 (l. 2015), nadmorska višina: 264 m, naziv za krajane: Malidolci.

Vrnitev na seznam
Malidol1Mali dol- hišaMali dol- ovceMali dol- pogled na vodnjakMali dol-vodnjak