Brestovica pri Komnu

Brestovica - vas s skorajšnjim stikom z morjem.

Brestovica je večje razpotegnjeno naselje v zahodnem delu nizkega podolja na jugozahodni strani Komenskega Krasa. Vas je obdana z vzpetinami Gredina, Grižnik, Ostri Vrh in Reber, od koder se odpira pogled na bližnjo Furlansko nižino in morje. Vas se deli na dve med seboj precej oddaljeni naselji: Gornjo in Dolnjo Brestovico. H Gornji Brestovici spadata še zaselka Mošci in Mohorini, k Dolnji pa zaselek Klariči.

Širše območje je bilo naseljeno že v prazgodovini, ko so na okoliških vzpetinah stala gradišča. V rimski dobi je tu potekala Via Gemina, ki je Oglej čez Kras povezala z notranjostjo. Prvi znani podatki o Brestovici segajo v srednji vek, ko je oglejski patriarh podelil posesti vasi samostanu sv. Martina v Belligni južno od Ogleja. Po ustnem pričevanju naj bi bilo prvotno naselje v zaselku Mohorini, prostor današnje vasi pa je takrat obdajalo jezero, ob katerem so uspevali bresti, ki so vasi dali ime. Pomemben zaselek je bil tudi ob današnji podružni cerkvici sv. Anastazije v Gornji Brestovici, medtem ko je današnje naselje nastalo po presahnitvi jezera.

Brestovica je tudi poznana po večjem številu naravnih pojavov, vrtač (Dol, Dolinca) in kraških jam, med katerimi sta zlasti pomembni Dolenjca in Drča jama, ki sta povezani s podzemeljskim tokom reke Timave. V Klaričih je tudi črpališče vode za kraški vodovod, ki je povezan z večjim prečrpališčem v Selah na Krasu in oskrbuje s pitno vodo prebivalce Krasa in Slovenske Istre.

V prvi svetovni vojni, ko se je italijanska vojska v 11. soški bitki približala podnožju bližnjega hriba Grmade je bila vas porušena. V vasi je že stoletja poznana domača obrt  bičarstvo, ki je mnogim vaščanom omogočala dodaten zaslužek. Poznano je tudi še gojenje sviloprejk, o čemer pričajo številna murvina drevesa.
V vasi je poleg starejše cerkve sv. Anastazije tudi cerkev sv. Lovrenca, zgrajena leta 1927.

Turistično društvo Brest vsakoletno konec marca organizira Špargljado, v okviru katere poteka Špargljev pohod in Koloosmica.

Konec oktobra pa organizirajo vsako leto pohod Po sledeh soške fronte.

Publikacije:

Špargljada in koloosmica
Pohod po sledeh soške fronte
 

Naziv za krajane v Brestovici: Brestovci, število prebivalcev: 180 (l. 2015), nadmorska višina: 54 m.


www.brestovica.com

 

Vrnitev na seznam
brestovica anastazijaBrestovica Grmada 1.svBrestovica cerkev sv.Lovrenca od blizuBrestovica trgBrestovica trte