Pot kamna

Pot kamna - urejena učna pot po vasi in okolici, kjer boste lahko spoznali naravne in kulturne posebnosti Volčjega Grada.

Pot kamna je urejena učna pot po vasi in okolici, kjer boste lahko spoznali naravne in kulturne posebnosti Volčjega Grada, pile, ''japenco'' (jamo za gašenje apna), Debelo grižo (halštatsko gradišče), ostanek kamnoloma,  pastirsko hiško, suhe zidove z ''vrzelami'' (vhodi na parcele), kraško brezno (''bezen''), dolino ''Globočnjak'', kaverne, kale, obzidano vrtačo. Pot je dolga 4 km.

Vrnitev na seznam