Razstava K3 - MAGIČNOST PROSTORA | Černigoj, Kosovel, Spacal

Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala

datum: 26.08.2019

kategorija: Priporočamo

K3 Černigoj - Kosovel - Spacal

Spoštovani,

Galerija Lojzeta Spacala v Štanjelu, ki je lansko leto praznovala 30-letnico svojega delovanja, je odprla novo razstavo, ki povezuje tri ključne umetnike Krasa. Na videz nepovezljive ustvarjal-ne poti so se križale na najrazličnejše načine, največji skupni imenovalec pa je Kras, pokrajina, iz katere so črpali navdih in jo kulturno neizbrisno zaznamovali.

V organizaciji razstave z naslovom MAGIČNOST PROSTORA so se prepletla tri kraška razstavišča: Galerija Avgusta Černigoja (iz Lipice), Kosovelova soba (Ljudska univerza Sežana) in Galerija Lojzeta Spacala. Nastala je kulturna pot med Lipico, Sežano in Štanjelom, ob kateri želimo v prihodnosti vzpostaviti nove oblike sodelovanja in kulturno-turističnega dogajanja.

Pri povezovanju zapuščine Avgusta Černigoja, Srečka Kosovela in Lojzeta Spacala ter razstavišč, v katerih jih lahko pobliže spoznamo, so poleg Javnega zavoda Komenski Kras kot glavnega organizatorja sodelovali Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., Goriški muzej, Ljudska univerza Sežana, Galerija Prešernovih nagrajencev, Martin Spacal, KB1909 S.p.A., Kulturni dom Alberta Sirka iz Križa ter drugi posamezniki in organizacije.

Avtorji postavitve so  mag. Marko Arnež (programski vodja razstave), dr. Nelida Nemec, mag. Davor Kernel (Goriški muzej), Marko Tušek, Mateja Kralj (Ljudska Univerza Sežana), Martin Spacal, Franco Vecchiet, Barbara Božičnik (Holding Kobilarna Lipica, d. o. o.) ter Polona Abram (Javni zavod Komenski Kras).

Oblikovanje celostne podobe razstave: Marko Tušek

Osrednja razstava je odprta v Galeriji Lojzeta Spacala v Štanjelu, od 13. aprila 2019 do 29. marca 2020. V tem času bodo obiskovalci del ustvarjalnega prepleta vseh treh umetnikov lahko doživeli tudi v Galeriji Avgusta Černigoja v Lipici in Kosovelovi sobi v Sežani.

K3 Černigoj - Kosovel - Spacal_zloženka

Vabljeni k ogledu!

Kontakt:
Javni zavod Komenski Kras
Štanjel 1a
6222 Štanjel
tel.: +386 (0)5 769 00 56
gsm.: +386 (0)41 383 986

Logotip ZKK small Štanjel logo

Holding Kobilarna Lipica, d. o. o.
www.lipica.org
Lipica_logo


 

Vrnitev na seznam