Tematska razstava z naslovom Po sledeh Avgusta Kafola

Grad Štanjel, od 25. maja dalje

datum: 19.05.2018

kategorija: Dogajanje


Krovna tema aktivnosti v okviru Tedna gozdov 2018 in promocijskih aktivnosti na področju gozdarstva na splošno v letu 2018 je v povezavi z Evropskim letom kulturne dediščine Gozd in kultura. Kultura je »skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja« (SSKJ). Odnos do gozda je torej odraz kulture družbe.

Razstava A.K._1

Z razstavo »Po sledeh Avgusta Kafola« želimo opozoriti na ponovno ogozditev Krasa, ki je edinstven primer revitalizacije degradirane krajine v svetovnem merilu. Nastala je v sodelovanju ZGS OE Sežana, Kraškega gozdarskega društva Sežana in mag. Franca Perka.

Razstava z različnimi zgodovinskimi gradivi in pričevanji predstavi zgodovinske vzroke, zakaj je prišlo do uničenja gozdov in proces pogozdovanja na kraškem območju. V drugem delu razstave predstavljamo trenutno stanje gozdov in prizadevanja gozdarske stroke, ki bodo usmerile razvoj gozda od pionirskih oblik gozda v visoki gozd.

Vljudno vabljeni na ogled razstave, ki je postavljena v Kvadratnem stolpu Gradu Štanjel.
 

Kontakt:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
Partizanska cesta 49, 6210 Sežana
Tel.: +386 5 707 44 09,
+386 (0)41 657 896 in
Javni zavod Komenski Kras
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Tel.: +386 5 769 00 56,
tic.stanjel@stanjel.eu

Vrnitev na seznam