Občina Komen postala del Zelene sheme slovenskega turizma

datum: 26.03.2017

kategorija: Priporočamo

Občina Komen se je pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Shema do danes združuje že 18 destinacij in 10 ponudnikov z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

Zelena shema slovenskega turizma je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Občina Komen si prizadeva slediti načelom zelenega turizma in trajnostnemu razvoju, zato vabi ponudnike, da se nam pridružijo in pridobijo svoj znak Slovenia Green. Več o tem si lahko preberete na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

V občini Komen smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green bomo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo. 

Logotip_Slovenia_GreenLogo_Slovenia Green_AccomodationLogo_TravelifeLogo_Green KeyLogo_TourCertLogo_Green GlobeLogo_EU MarjeticaLogo_Bio Hotels

Vrnitev na seznam