Svet voda

Kraševcem so bili kali in štirne stoletja edini vir vode. Služili so za pitno vodo, gospodinjstvo in živino. Uporabljali pa so jih tudi za naravno pridobivanje ledu. Pozimi so sekali led in ga hranili v posebej grajenih objektih-ledenicah. Poleti so led z vozovi vozili v Trst.
Deževnico so zajemali tudi z gradnjo štirn. Z bližnjih streh so deževnico prek zidanega kanala in delno prek glinastih cevi speljali v štirno in višek v kal. Z vodo iz vaške štirne so se oskrbovali domačini, ki niso imeli lastnih štirn. 

Braniška dolina je prepletena s številnimi večjimi in manjšimi potoki, ki se zlivajo v hudourniško Rašo in reko Branico. 

Kali in lokve

Ker je na Krasu vedno primanjkovalo pitne vode, so pri razvoju kmetijstva pomembno vlogo odigrali kali in lokve, ki so kmetom v sušnih obdobjih nudili stalen vir vode.
več

Reka Branica

Loči Vipavsko dolino od Kraško-komenskega sveta.
več

Učna pot devetih kalov, Kobjeglava

Tematska krožna pohodna pot naravne in kulturne dediščine v okolici Kobjeglave in Tupelč.
več