Spomeniki NOB

Spomeniki narodnoosvobodilnega boja.

Boj jugoslovanskih narodov proti okupatorjem na območju Jugoslavije in s tem Slovenije je v obdobju med letoma 1941 in 1945 vodila Komunistična partija Jugoslavije (KPJ). Partizanske vojaške akcije so na Komenskem Krasu sprožile ukrepe italijanskih in nemških vojaških in policijskih oblasti, tako so bile v septembru 1943 požgane vasi Lukovec in delno Mali Dol, v februarju pa so to usodo doživele še vasi Komen, Divči, Tomačevica in ponovno Mali Dol.
Iz požganih vasi so prebivalstvo deportirali v internacijo v Nemčijo, zajeti partizani in civilisti pa so končali tudi v uničevalnem taborišču Rižarna v Trstu.

Na Komenskem Krasu najdemo veliko spomenikov narodnoosvobodilnega boja, posvečeni so padlim borcem.

Hruševica

Spomenik padlim borcem stoji v središču vasi.

Kobjeglava

Spomenik je v središču vasi. Ima obliko stiliziranega kraškega doma s kolono, vodnjakom, kamnitimi stenami in s skrlami krito streho. Kamni okoli spomenika, povezani z verigo, simbolizirajo padle borce.

Tomačevica

Spomenik stoji v središču vasi.

Škrbina


Več spominskih obeležij: na nekdanji gostilni (h.št. 75) je spominsko obeležje padlim slovenskim padalcem (radiotelegrafistom in diverzantom, ki so prišli iz Afrike). Na domačiji h.št. 22 in 21 je spominsko obeležje Pinku Tomažiču, ki so ga v Škrbini 2. junija 1940 aretirali in ga obsodili na drugem Tržaškem procesu leta 1941 in nato usmrtili 15. decembra 1941 na openskem strelišču in številna druga.

Sveto


Dve spominski obeležji: spomenik  padlim kurirjem v zgornjem delu vasi ob poti proti Škrbini in obeležje prvega predvolilnega zborovanja za volitve v Krajevni narodno osvobodilni odbor na poti proti Sv. Miklavžu.

Komen


Spomenik padlim žrtvam v narodnoosvobodilnem boju in v izgnanstvu, zgrajen v petdesetih letih 20. stoletja.

Vrnitev na seznam
Škrbina-spomenik NOBSpomenik NOB, Škrbina_01Komen- spomenik NOB