Cerkev sv. Danijela, Štanjel

Cerkev sv. Danijela je bila zgrajena v sredini 15. stoletja in je eden izmed ključnih spomenikov gotske arhitekture na Krasu.

Župnijska cerkev sv. Danijela je bila zgrajena med leti 1455 in 1460 na prostoru starejše stavbe in kljub kasnejšim baročnim prezidavam predstavlja enega ključnih spomenikov gotske arhitekture na Krasu. Od značilnih gotskih prvin sta na zunanjščini še vidna dva gotska vhoda in zazidana okna ter venec zunanjih opornikov ob prezbiteriju. V notranjosti pa nas v prezbiterij vodi gotsko zašiljen lok. Cerkev je dobila svojo baročno podobo v 17. in 18. stoletju. Kamniti baročni oltarji se povezujejo z delavnico Lazzarini iz Gorice, najzanimivejša je gotovo reliefna upodobitev gradu Štanjel na glavnem oltarju. Dva lesena kipa svetnikov ob glavnem oltarju sta delo pomembnega štajerskega kiparja Johana Strauba.

Leta 1609 je bil prizidan zvonik, ki je zaradi svojega edinstvenega ostrešja postal simbol Štanjela. Fabiani je izdelal načrt za obnovo in prepričal vojaško upravo Svobodnega tržaškega ozemlja v  Trstu, da je financirala gradnjo. Celoten kompleks – cerkev, zvonik in cerkveni prostor – ima pomembno mesto.

Na zunanjščini in v notranjosti vidimo nagrobne kamne grofov Cobenzlov in drugih rodbin, na pročelju zakristije pa je vzidan spomenik škofu Antonu Mahniču, delo Evgena Guština.

GPS: 45.8233522, 13.8455989

 

Vrnitev na seznam
Cerkev sv. Danijela Štanjel_01Cerkev sv. Danijela Štanjel_02Cerkev sv. Danijela Štanjel_03Cerkev sv. Danijela Štanjel_05Cerkev sv. Danijela Štanjel_04