Kamnarstvo in kamnoseštvo

Pridobivanje kamna na Krasu ima tisočletno tradicijo.

Pridobivanje kamna na Krasu ima tisočletno tradicijo, znano že v antiki. Okoli večine kraških vasi zasledimo manjše kamnolome-»jave«, ki so jih kmetje odpirali na svoji zemlji zase ali za najemnike, lahko pa je bilo tudi več lastnikov. Kamen so pridobivali po posebnih postopkih: velike monolitne bloke so najprej lomili od kamnite stene in jih nato zvračali na etažo. Delo v kamnolomih so opravljali »javarji«, ki so se med seboj delili glede na različne delovne procese. Monolitne bloke so nato klesali v delavnicah, ki so bile v kamnolomu ali drugje po kraških vaseh. Kamnoseki so kamen na fino obdelali za okenske in vratne okvirje, stopnice, ognjiščne okvirje, konzole, nagrobne križe, obode vodnjakov, kamnite žlebove, cerkvena znamenja-pile, kamnite oboke pri vhodu na domačije-»kalune« itd. Delo v kamnolomih je bilo zelo naporno, saj je delovni urnik trajal deset ali več ur dnevno.
 

Kamnoseki na komenskem Krasu

Vrnitev na seznam
Kamnarstvo in kamnoseštvo galerija_01Kamnarstvo in kamnoseštvo galerija_02Kamnarstvo in kamnoseštvo galerija_04Kamnarstvo in kamnoseštvo galerija_05Kamnarstvo in kamnoseštvo galerija_03