Apnenec in apneničarstvo

Apno so na Krasu pridobivali z žganjem kamna.

Apno so na Krasu pridobivali z žganjem kamna v t.i. apnencah oziroma frnažah, ki jih je delala večja skupina mož, navadno v zimskem času. V apnenci, ki so jo naredili v okolici vasi, so kamen neprestano kurili od osem do dvanajst dni. Zaradi velike toplote so iz kamenja izhlapele vse druge zmesi in je ostalo le apno. Predno so ga uporabljali zidarji za gradnjo ali kmetje za škropljenje trt, so ga morali pogasiti. Navadno so to naredili v manjših jamah japlencah.

Vrnitev na seznam