Marš na pohod

Na predvečer 1. maja.

Društvo Kraški Slavček Kobjeglava-Tupelče

Pohod se odvija že več let zapored na predvečer 1. maja.
Začetek pohoda je v Kobjeglavi, od koder pot vodi do vasi Lukovec in naprej skozi Štanjel nazaj do Kobjeglave, kjer sledi v kulturnem domu pogostitev.
Prižge se tudi kres.

Vrnitev na seznam