Autoren

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: maj 2015
Naročnik: Občina Komen
Priprava gradiva: TIC Štanjel
Avtorji fotografij: Arhiv občina Komen, Vojko Franetič, Erik Modic, Polona Makovec, Arctur d.o.o.
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995) 

Arctur

ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..

Komenski KrasKomenski KrasKomenski KrasKomenski KrasKomenski KrasKomenski Kras